Allmänna villkor

Stronger Bodies Personlig Träning är en enskild näringsverksamhet som drivs av William Lönner och företaget erbjuder tjänster inom ramen för personlig träning genom www.strongerbodies.net. Tjänsternas innehåll presenteras och preciseras via hemsidan.

 

Åldersgräns

Du får endast beställa tjänsten personlig konsultation/träning om du är över 18 år.

Beställning, Bekräftelse och Leveranstid

Vid köp eller beställning av någon tjänst via www.strongerbodies.net eller genom www.bokadirekt.se bekräftar du att du har läst och accepterat de villkoren enligt dessa instruktioner. Vid köp eller beställning av en tjänst via www.strongerbodies.net eller genom www.bokadirekt.se kommer du som kund att få en bekräftelse via den mailadress som du angivit efter att köpet har gått igenom.

Vid beställning av tjänsten skräddarsytt träningsschema via konsultation kommer du som kund att erhålla ditt beställda träningsschema inom 7–14 dagar efter det att fakturan för tjänsten har betalats (om inte annat anges i samband med köpet). I samband med tjänsten skräddarsytt träningsschema via konsultation kan du som kund förvänta dig svar från William Lönner inom 7–14 dagar efter att ditt meddelande har skickats så länge som din tjänst är aktiv.

Vid köp av tjänsten färdigt tränings- eller kostschema kommer du som kund att motta ett mejl inom 24 timmar efter ditt köp innehållande en PDF-fil med det träningsschema, din beskrivning samt din begreppsförklaring som du har köpt.

Priser

Samtliga priser är inklusive moms och gäller i enlighet med vad som framgår av www.strongerbodies.net. Stronger Bodies Personlig Träning förbehåller sig rätten att ändra priserna på samtliga tjänster som återfinns på hemsidan www.strongerbodies.net samt de tjänster som erbjuds genom www.bokadirekt.se.

Priserna för tjänsten skräddarsytt träningsschema via konsultation visas på hemsidan www.strongerbodies.net.

Utöver det fasta priset på tjänsten skräddarsytt träningsschema via konsultation förekommer en månadskostnad som visas på hemsidan www.strongerbodies.net.

 

Betalningssätt:

De betalningsmetoder som tillämpas är direktbetalning med bank- eller kreditkort via hemsidan www.strongerbodies.net samt faktura. Betalning skall ske i förskott. För betalning mot faktura gäller:

  • Betalningen 10 dagar efter fakturadatumet.

  • Ingen fakturaavgift tillkommer under förutsättningen att du betalar fakturan i tid.

  • Påminnelseavi på obetald faktura sänds dagen efter förfallodatum. 50 kr påminnelseavgift tillkommer.

  • Förblir fakturan obetald 7 dagar efter påminnelseavi utskickats kan inkassoåtgärd komma att vidtagas.

  • Lagstadgade dröjsmålsräntor tillämpas.

 

Utöver ovan nämnda tillkommer administrativ fakturakostnad om ett belopp på 10 kr för varje utskickad faktura. Möjlighet att avbetala enligt plan kan komma att gälla vid överenskommelse mellan dig och Stronger Bodies PT.

Medicinskt ansvar och friskrivning

Erbjudna tjänster utgör inte medicinsk rådgivning. Medicinska specialisters råd eller behandling gäller alltid i första hand. Begreppet innefattar, men begränsas inte till, läkare, sjukgymnast, naprapat eller dietist. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på när du kan eller bör träna igen efter skada eller sjukdom. Stronger Bodies PT ansvarar inte för eventuella medicinska problem eller skador till följd av nyttjandet av tjänsterna. Du ansvarar själv för att övningarna som innefattas i tjänsterna utförs med korrekt teknik.

 

Användning av tjänsterna

Tjänsterna som tillhandahålls genom Stronger Bodies Personlig Träning får endast användas för privat bruk och därmed inte överlåtas eller nyttjas av annan. Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som innebär skada eller olägenhet för Stronger Bodies PT. Det är inte tillåtet att sprida eller mångfaldiga tjänstens innehåll genom sociala medier, hemsidor, bloggar, mejl eller liknande plattformar. Det är inte heller tillåtet att skriva ut tjänsternas innehåll annat än för personligt bruk.

Du ansvarar själv att mejl från Stronger Bodies PT inte hamnar i din skräppost.

Immateriella rättigheter

Allt material på www.strongerbodies.net och det som skickats särskilt till dig som kund då du har beställt tjänsten ”skräddarsytt kost- och/eller träningsschema” via konsultation, är immaterialrättsligt skyddat. Samtliga immateriella rättigheter med anknytning till www.strongerbodies.net innehas av Stronger Bodies PT. Det är inte tillåtet att utan Stronger Bodies PT uttryckliga godkännande kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av www.strongerbodies.net eller Stronger Bodies PT. Inkräktande i de immateriella rättigheterna kan komma att beivras.

Ändringar

Stronger Bodies Personlig Träning förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på hemsidan utan att meddela eller inhämta ditt godkännande. Stronger Bodies PT förbehåller sig ytterligare rätten att ändra dessa villkor. De nya villkoren börjar inte gälla förrän ditt nuvarande avtal löpt ut.

Personuppgifter

Du ansvarar för att de personuppgifter du uppger i kontakt med Stronger Bodies PT är korrekta. Genom att beställa en tjänst förbinder du dig därför samtidigt till att lämna korrekta uppgifter. Genom att beställa en tjänst samtycker du till att Stronger Bodies PT kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från Stronger Bodies PT. Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part. Stronger Bodies PT behandlar den information du lämnar med sekretess.

Ångerrätt

Du har endast rätt att ångra dig i samband med köp av skräddarsydda tränings- och kostscheman och ångerrätten gäller fram till dess att fakturan du erhållit har betalats. Distanslagen gäller inte vid varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar och som har en tydlig personlig prägel, i enlighet med konsumentverkets bestämmelser och stadgar. Har du framfört önskemål om att erhålla tjänsten innan ångerfristen löpt ut kommer ångerrätten inte att gälla mot bakgrund av undantaget för digitala tjänster som levereras till annat än ett fysiskt medium. Meddelande om utövande av ångerrätten skickas lämpligen via mejl till info @strongerbodies.net. Eventuell inbetalning betalas tillbaka inom 10 dagar. Utebliven betalning är ej ett uttryck för att du utövar ångerrätten.

Reklamation

Anser du att den tjänst du köpt är behäftad med sådant fel som avses i Konsumenttjänstlagen (1985:716) måste du reklamera felet till Stronger Bodies PT  inom rimlig tid. Klagande inom två månader anses alltid som rimligt.

Lagval och tvist

Eventuella tvister hänförliga till villkoren eller användningen av tjänsterna skall i första hand försöka lösas i samförstånd mellan parterna. Då parterna inte kan komma överens skall tvisten avgöras av allmänna reklamationsnämnden (ARN) i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Båda parter äger alltid rätt att begära uppkommen tvist prövad av allmän domstol. Särskilda villkor för tjänsten skräddarsytt kost- och/eller träningsschema via konsultation.

Hälsodeklaration

Du ansvarar själv för att den information du uppger i hälsodeklarationen är korrekt. Observera att tjänsterna som erbjuds kan vara olämplig för dig med skador, sjukdomar eller ätstörningar. Stronger Bodies PT förbehåller sig rätten att neka dig nyttjande av tjänsten på denna grund.

Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar medicinska specialister ansvarar du själv för att diskutera det kost- och träningsupplägg som tjänsten innefattar innan du börjar nyttjandet. Begreppet innefattar, men begränsas inte till, läkare, sjukgymnast, naprapat eller dietist.

Du ansvarar själv för att utnyttja tjänsten. Återbetalning på grund av outnyttjad tjänst är inte möjligt.